torstai 27. elokuuta 2015

Multimedia - Antti Lehikoinen

- Multimedialla tarkoitetaan monen eri mediamuodon yhdistelmää.
- Multimediassa voidaan yhdistää esim. Kuva, ääni ja teksti saumattomaksi kokonaisuudeksi.
  On myös mahdollista lisätä interaktiivisia ominaisuuksia multimediaan. 
  Sen voidaankin sanoa hyödyntävän eri aisteja samanaikaisesti.

- Multimedia yhdistetään sähköisiin viestimiin, mutta yleensä multimedialla viitataan digitaaliseen viestintään. Arkikielessä multimedia yhdistetään tietokoneisiin ja digitaalisuuteen.

- Multimedia-termin lanseerasi Bobb Goldstein esityksellään, jossa käytettiin musiikin lisäksi kuvia.
Tämä aloitti multimediaesityksen trendin, joka johti musiikkivideoiden syntyyn. Tietokoneiden yleistyessä multimedian suosio lähti räjähtävään nousuun.

- Multimedia jaetaan kahteen luokkaan: lineaarisiin ja epälineaarisiin.

- Multimediaa käytetään ahkerasti mainonnassa, varsinkin sähköisessä toimintaympäristössä.
Sitä käytetään myös hyödyksi kouluttamisen ja kommukikoinnin tukena.

Lähde: Wikipedia
Linkki: https://fi.wikipedia.org/wiki/Multimedia

Mikä on some?Sosiaalinen media eli some on verkkopalvelu (esim. facebook, twitter, youtube), johon luodaan ilmainen käyttäjä ja toimitaan, joko omalla tai keksityllä nimimerkillä. Yksittäiset henkilöt ja ryhmät pääsevät viestittämään ja toimimaan aktiivisesti tiedon tuottajina sekä vastaanottajina. Sosiaalinen media synnyttää yhteisöllisyyttä. Koska julkaisukynnys on siellä matalalla, luotu sisältö leviää nopeasti ilman sen suurempaa valvontaa.

Lähteet; http://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/mika_ihmeen_sosiaalinen_media?
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaalinen_media
27. elokuuta 2015

Mixed media - Taru

Mixed media
Mixed media tarkoittaa ns. sekatekniikkaa, visuaalista taidesuuntausta, jossa yhdistellään erilaisia tekniikoita. Teoksissa voi olla esimerkiksi maalattua pintaa, kangasta, esineitä ja valokuvia. Tyyliltään mixed media on usein tulkinnanvaraista, eikä työn viesti välttämättä välity katsojalle ilman tarkempaa tutkimista. Tyypillistä taideteoksille on kollaasimaisuus, moniulotteisuus ja kerroksellisuus.


Doren Robbins - Black and White Muse

Media

Media tarkoittaa viestintäkanavia tai viestin välittäjiä. Sanaa käytetään toisinaan synonyyminä joukkotiedotusvälineille, mutta media on käsitteenä laajempi, sisältäen myös niin sanotun sosiaalisen median. Media-sana voi tarkoittaa joko viestinnän kenttää yleisesti, tiettyä viestintämenetelmää (televisio, internet), tiettyä viestimuotoa (kuva, ääni, teksti) tai yksittäistä media-alan hanketta.


                       http://33.media.tumblr.com/tumblr_lvo0oqHUFT1qbg6z4.jpg

Lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Media 27.8.2015
Kuva: http://33.media.tumblr.com/tumblr_lvo0oqHUFT1qbg6z4.jpg

Sähköinen media

                                       


Sähköinen media kulkee kuluttajan mukana riippumatta ajasta tai paikasta. Tätä esiintyy usein myös päällekkäin esim. Televisio, internet ja radio.
Lähde: http://www.mtv.fi/spotti/uudelle-mainostajalle/artikkeli/miksi-sahkoiset-mediat/4456260Painettu media


    Painetulla medialla voi tarkoittaa kaikkea paperille painettua viestinnän kanavaa, kuten esitteitä, katalogeja, julisteita, asiakaslehtiä, markkinointimateriaaleja sekä sanoma- että aikakausilehtiä.Kuva googlen kuvahausta.

Mediataide

Mediataide


Mediataide viittaa laajasti uusia ilmaisuvälineitä soveltaviin taidemuotoihin, joissa teoksen toteutusväline nähdään merkittävänä osana teoksen viestiä. Mediataiteelle on tyypillistä kriittinen suhde teknologista kehitystä kohtaan.
Lähteet: 

Kuva: http://www.artinasia.com/galleryDetail.phpcatID

=7&galleryID=2380&view=7&eventID=16811 (27.8-15)

Teksti: https://fi.wikipedia.org/wiki/Mediataide (27.8-15)

Media Mix

Eri medioiden yhdistelmä, vaikka mainontaa varten (esim tv + sanomalehti + radio). Tavoitteena löytää yhdistelmä, jolla tavoittaa "oman yleisön" parhaiten.

New media/Uusmedia

Uusmedia perustuu digitaaliseen muotoon ja kehitykseen, tietoa on jatkuvasti saatavilla ja se päivittyy nopeasti.
Uusmedia on nimensä mukaisesti melko uusi median muoto (tullut 1900-luvun loppupuolella teknologian kehityksen myötä)
 • Verkkosivut
 • Audio-/äänikirjat
 • Internet/www (World Wide Web)
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram
  • Snapchat
  • Reddit
   Jne.
Digitaalisuuteen perustuva mediatyyppiAbi-vuoden aloitus

Uusi lukuvuosi startattiin helteisissä merkeissä. Ensimmäisellä tapaamisella opettaja kertoi tulevista kursseista ja muista kuvisabien asioista.

Lukiodiplomin voi suorittaa keväällä kirjoitusten jälkeen. Tehtävät ja infomateriaali löytyvät opetushallituksen sivuilta: Kuviksen lukiodiplomi ja muut diplomit myös.

Maakuntamuseossa käytiin katsomassa Alvar Gullichsenin inkamodernistinen maalausnäyttely. Kuviskakkosille taiteilija itse esitteli töitään viime perjantaina.Opettajalle Alvar Gullichsen tuli tutuksi Bonk-taiteellaan. Hyvä taiteilijaesimerkki myös mediataiteen näkökulmasta. Bonkille omistettu museo löytyy Uudestakaupungista: http://www.bonkcentre.fi/